free site builder

GẠCH ỐNG KHÔNG NUNG
BẢN QUYỀN SÁNG CHẾ 2016

Gạch ống xi măng cốt liệu ra đời là đột phá của công nghệ vật liệu xây và là sự kế thừa những tinh hoa của gạch đất sét nung truyền thống từ hình dáng bên ngoài, đặc tính cơ lý như cường độ nén, độ hút nước tương đối. Sản phẩm được tạo thành từ công nghệ và hệ thống máy ép thuỷ lực song động hoàn toàn do Trung Hậu nghiên cứu chế tạo. Sản phẩm hoàn thoả mãn các tiêu chuẩn Việt Nam và mang lại giá trị gia tăng cho người sử dụng.

Gạch 2 lỗ: Miền Bắc

Kích thước: 60 x 105 x 220 [mm]
Cường độ nén viên gạch: >5Mpa
Độ hút nước: 8 - 12%
Giá bán: liên hệ

Gạch 4 lỗ: Miền Nam

Kích thước: 80 x 80 x 180 [mm]
Cường độ nén viên gạch: >5Mpa
Độ hút nước: 8 - 12%
Giá bán: liên hệ

Gạch 6 Lỗ: Miền Trung

Kích thước: 75 x 115 x 175 [mm] hoặc 96 x 138 x 220 [mm]
Cường độ nén viên gạch: >5Mpa
Độ hút nước: 8 - 12%
Giá bán: liên hệ